Home Index Search Links About Us
[LinuxFocus Image]
[Navegation Bar]
  News   Archives   Companies   Tips  

Gimp ile Metin Oluşturumu

Yazar: Phil Ross

Çeviri: Evren Ergin


Yeniden merhaba, Gimp sanatçıları.Gimp kullanımıyla ilgili ikinci Linux Focus yazısı karşınızda. Bu seferki yazımızda Manuel Photoshop'ta yazılar ile bazı zekice etkilerin tabakalar kullanılarak nasıl yapılabileceği üzerinde duracak. Þans eseri ki GIMP geçtiğimiz yıllarda büyük gelişimler gösterdi, ve tabakaları işleme konusundaki becerisi onun en güçlü olduğu konulardan birisidir. Ayrıca fırsat bulmuşken, GIMP'in en yeni sürümlerini bulabileceğiniz bir görsel yöre adresinide vermek isterim: http://freshmeat.unreal.org Herzaman GIMP, GTK, veya diğer herhangi bir Linux programının en yeni sürümleri burada bulabilirsiniz, freshmeat bunu size garanti etmekte. Burası güzel düzenlenmiş ve yerleştirilmiş ve birçok özelliği bulunan bir site. Göstericinizi çalıştırın ve bir deneyin 

Şimdi sözü fazla uzatmadan, GIMP araçlarının Photoshop araçlarına nasıl paralel olarak kullanıla- bildiğini Manuel'in yazısında kullandığı şekliyle görelim

Geçen seferki GIMP yazımızda Layers & Channels kutucuğunu tanımaya çalışmıştık.Bu kutucuk bizim etkilerimizi yapabilmek için kullanacağımız bir araç olacaktır. Geçen sefer Layers & Channels kutucuğuna nasıl ulaşabileceğimiz ve yerleşimin nasıl olduğu konularına değinmiştik, fakat şimdi gerçekten hızlı bir şekilde hafızamızı tazelemek amacıyla yeniden değineceğiz.

Tamam, başta şekil menü birimi seçilir. GIMP'te , birden fazla şekil açık ise , Bu menüyü kullanarak Layers & Channels kutucuğunun hangi şekil üzerinde işlemler gerçekleştireceğini belirleyebilirsiniz. Bunun altında iki ayrı başlığımız bulunmakta, Layer başlığı ve Channels başlığı. Kanallar başlığı bize deişik renk kanalları ile görüntüleme ve işleme imkanı vermektedir, Tabakalar başlığı ise aynı sırada şekilimizin tabakaları üzerinde işlemler yapmamızı sağlamakta. Þu andan sonra yazımızda kullanmadığımız sürece Kanallar başlığına değinmeyeceğiz(Siz istediğiniz takdirde kendiniz deneyerek incelemelerde bulunabilirsiniz!!!)

O halde şimdi Layer başlığına bakalım. Channels başlığının bir üst kısmında  menüsünü görmekteyiz. Bu alt birimlere ayrılabilen menü bize tabaka parçaları üzerinde birçok işlemler gerçekleştirebilme olanağı sağlar. Bu menü birimleri denenirken oldukça eğlenceli olabilir. "Keep Trans." düğmesi tabaka işlenirken şeffaflık elde etmek için kullanılır. Opacity düğmesi ise, geçen yazıda belirttiğimiz üzere, tabakanın şeffaflığını kontrol eder, bir başka deyişle tabakanın ne derece şeffaf olacağını kontrol eder . Tama açıklama için son sayıdaki yazıya bakınız . Bunun altında ise tabakalar gösterilmektedir. Bu listenin sol tarafında ise göz işareti bulunmaktadır . Bunlar tabakanın görülebilir olup olmadığını kontrol etmekte kullanılır. Eğer göz işareti görünüyor ise, tabaka görünüyor demektir, aksi halde tabaka görünmüyordur . Bunların arkasında sağa doğru, dört yönlü ok bulunabilir veya bulunmayabilir. Bunlar başlangıçta hepsinde kapalı konumdadır , ancak sağdaki beyaz boşluğa tıklandığı takdirde bunları açmak mümkündür. Bu işaretler herhangi bir taşıma işlemi sırasında hangi tabakaların taşınacağını belirler. Bunun da arkasında tabakanın ufak bir görüntüsü yer almaktadır. Bunu tabakanın kendisinin tam olarak nasıl göründüğünü incelemek için kullanabilirsiniz . Daha sağda ise tabaka başlığı bulunmaktadır. Bu başlığı üzerine çift tıklandığı takdirde açılacak olan pencere yardımıyla değiştirmek mümkündür. Son yazımızda ayrıca Layers & Channels menüsü hakkında da tartışmşıtık. Bu menüye tabaka başlığı üzerine sağ-tıklama yardımıylada ulaşılabilir.

Böylece şimdi Layers & Channels kutucuğuna biraz daha alışmış olduk, şimdi bazı tabakalar üzerinde biraz oynayalım. Beyaz bir arka planı olan bir şekil açalım. Siyah rengi seçelim ve biraz yazı yazalım. Sonrada Layers & Channels kutucuğunu açalım ve başlık üzerine sağ-tıklayarak menüye ulaşalım. Menü'den Tabaka Kopyala'yı seçelim. Bu tamamiyle aynı şeyleri içeren bir şeklin tabakasını oluşturacaktır. Þimdi Durum menüsünün bizim için neler yapabileceğini görmek istiyoruz. Tabaka listesinden bir üstteki tabakaya tıklayın ve şekil kutusuna gidin ve menüden  Image->Colors->Invert'i seçin. Bu işlem tabakadaki tüm renkleri tersine çevirir. Þimdi elimizde birbirine tamamiyle zıt iki tabakamız bulunmakta. Bu seferde menüyü kullanarak  Filters->Blue->Gaussian Blur(IIR)'u seçelimve bulanıklaştırma değerleri için 3 veya 4'ü girelim.

Þimdi elimizde birbirinin tamamiyle zıddı olan iki tabaka mevcut, biri az miktarda bulanıklaştırılmıştır, Biz yine Layers & Channels kutucuğuna geri dönelim ve birkaç Durum ayarı daha deneyelim. Her tabaka kendisine ait durum ayarlarına sahiptir, ve tabakanın durum ayarları ayrıca tabakanın altındaki diğer tabakalarla nasıl karıştırılacağını da kontrol eder. Başlagıç değeri olarak seçileni  NORMAL'dir ki bu tabakayı altındaki tabakaların üzerine direkt olarak yerleştirir. NORMAL durum sadece alttaki tabakanın üsttei tabakalardaki şeffaf bölgelerde görünmesine izin verir(veya şeffaflık derecesi 100%'ün altında olan bazı yerlerde). O halde bizim yapmak istediğimiz listede üstteki tabakaya tıklayarak böylece üstteki tabaknın alttaki diğer tabakalarla ne derecede karıştırılacağını belirlemek.

Eğer denerseniz ve menüden değişik durum'lar seçerseniz  ,göreceksiniz ki her durum tabakaları karıştırmakta kullanılan işlemi değiştirmektedir. Ben size her durum'un neye yaradığını tam olarak anlatmayacağım , çünkü bu oldukça uzun sürecektir. Renk teorisini bilmeniz size bu konuda yardımcı olacaktır. Burada bazı durum'lar için örnekler bulunmakta:

Ekleme:
Yalnızca Karartma:
Fark:
Yalnızca Aydınlatma:
Çarpma:
Çİkarma:

Sonuçlardan bazıları aynıymış gibi gözükebilir ancak yakından bakıldığı takdirde birbirlerinden farklı oldukları belli olmaktadır. Manuel yazısında Photoshop'un Soft Light işlemi üzerinde de durmaktadır. GIMP'teki Sadece ışıklandırma işlemi buna oldukça yakındır . Eğer Lighten Only durum'unu kullanırsak Manuel'in yazısındaki gibi siyah-beyaz bir Linux Focus logosu elde ederiz.

Ayrıca birkaç adımda sarımtırak bire renklendirme de elde edebiliriz. Layers & Channels kutucuğuna gidin ve beyaz arka plan üzerinde siyah yazının bulunduğu tabakayı etkin hale getirin. Menüyü çıkarmak için başlık üzerine sağ-tıklayın ve Duplicate Layer'yı seçelim, ve bir kopya oluşturulacaktır. Bu kopya tabakayı etkin hale getirin ve menüden Raise Layer işlemi yardımıyla seçilen tabakayı listenin yukarısına taşıyalım.


Þimdi renk eklemek için bir tabakamız daha oldu, ve şekil kutusuna geri dönelim ve Select->By Color'ı seçelim ve böylece renk seçimi penceresi karşımıza gelir. Replace kısmını seçelim. Fuzziness Threshold çubuğunu  175.0 veya civarında biryerlere kaydıralım. Þimdi kutu içinde yazıdaki harflerden bir tanesine tıklayalım . Kutunuz tamamiyle siyah olacaktır , fakat içerisine tıkladığınız zaman harfleriniz görünür olacaktır.Artık harflerden bir tanesine tıkladığınızda ekran üzerinde tıkladığınız noktanın renginde olan tüm noktalar seçilecektir. Tabii ki, sebebi bizim Fuzziness Threshold'u artırmamız, ayrıca yaklaşık olarak aynı renkteki diğer noktalarda seçilecektir. Sonuç olarak, tüm harfleri bu şekilde seçebilmemiz mümkündür.

  Elimizde seçili olan tabakadan alınmış bir bölge var, şimdi böylece renk eklememiz mümkün. Þimdi alet kutusuna giderek burada palet yardımıyla sarımtırak bir renk seçelim. Alet kutusundan boya kutusunu alalım, şekil kutusuna giderek ,içinde herhangi bir yere tıklayalım. Seçili bölge,ki sadece yazının harf kısımları olacaktır, sarıya boyanacaktır. Eğer olmadıysa, birşeyi yanlış yaptınız demektir, örneğin Layers & Channels kutucuğunda doğru tabakayı etkin hale getirmemek gibi.Emin olun ki en üstteki tabaka etkin halde olsun...bu yanıltıcı olabilir!

Bu tabakadaki yazıyı sarı renge botadıktan sonra ,  Layers & Channels kutucuğuna geri dön ve sarı yazı için MULTIPLY durumu seçelim. Eğer tüm tabakalar görünüyor ise , Þekil kutusu yazımızı merkeze doğru sararan kenarları siyah renkli olarak gösterecektir. Ayrıca Layers & Channels kutucuğuna giderek , herhangi bir tabakada menüye girerek , burada görünen tabakaları karıştır seçeneğini seçebiliriz. Bu işlem tüm tabakaları bir tek tabaka haline getirecek ve bu yeni tabakanın durumunu NORMAL olarak belirleyecektir. Eğer beyaz arka plandan kurtularak bunu şeffaf haler getirmek istersek , Renk ile seçim menüsünü kullanarak yazıyı tekar seçeriz, Seçimi tersine çeviririz, daha sonra Edit->Clear den seçili bölgeyi silebiliriz . Bu sizi yazı ve şeffaf arka plan ile yalnız bırakacaktır.

Güzel bir etki olarak ,üstte katı bir rengi olan bir tabaka kullanmak yerine , metin dokusu kullanılır. Ýşte ben kendiminkini bu şekişlde oluşturdum. Ben kendi tanıtımımı yukarıda üç ayrı tabaka kullanarak olşturdum. En alttaki beyaz arka plan üzerine siyah yazı idi . Ortadaki tabakada ise siyah arka plan üzerine beyaz yazı ve hafif bulanıklandırmaya sahipti. En üstteki tabakada ise beyaz arka plan üzerinde sarı yazı mevcuttu. Ben en üstteki tabakayı etkin hale getirerek bunu kopyaladım . Üstteki kopyayı aldım ve şekil kutusundaki menüden Filters->Render->Plasma 'yı seçtim ve çekirdek olarak 5'i ve karıştırma olarakta 2'yi kullandım.  Bu da yukarıdaki metin dokusunu render eder . Sonrada beyaz arka plan ve sarı yazı olan tabakayı etkin hale getirdim, ve sonra şekil kutusunu tam bir bölge olarak seçtim ve boya kutusunu kullanarak tüm tabakayı sarı renge boyadım . Sonra şekil kutusu menüsünden  Filters->Map->BumpMap'i seçerek Bump Map penceresini etkin hale getirmiş oluruz. Sonra da Render edilmiş Plazma tabakasını Bump Map için seçtim, güzel bir metin dokusu elde edene kadar ayarlarla oynadım , ve sonra Tamam tuşuna bastım. Bu benim katı sarı renkli tabakamı, dokulandırılmış sarı bir tabaka haline getirmiş olur. Ardından Layers & Channels kutucuğuna giderek , ışık tabakasının başlığına sağ-tıkladım ve bu tabakadan kurtulmak için sil'i seçtim...artık ona ihtiyaç kalmamıştı.  Daha sonra sarı metin dokusunun bulundugu tabakaya sağ-tıkladım ve Add Layer Mask'i seçtim. Add Mask seçeneklerinde asıl ayarları Beyaz(Tam Þeffaflık)'ta bıraktım . Ardından siyah arkaplan ve beyaz yazı bulunan tabakayı etkin hale getirdim.Þekil penceresinin menüsünden Edit->Copy 'yı seçtim , maskelenmiş sarı metin dokusu tabakasını etkin hale getirdim ve yine aynı menüden Edit->Paste'ı seçtim . Arkasından şekil penceresinin menüsünden Layers->Anchor Layer'yi maskelenmiş tabaka üzerine yapıştırılan tabakayı düzenlemek için seçtim . Sarı metin dokusu tabakasının etkin halde olduğundan emin oldum ve Layers & Channels kutucuğundan Apply Layer Mask'yı tabakayı uygulamak için seçtim , böylece dokulandırılmış metin dışındaki herşey maskelenmiş olacaktı. Þimdi Layers & Channels kutucuğundan Merge Visible Layers için gerekli herşey yapılmış oldu. Bunların hepsi çok uzun işlermiş gibi dursada alıştırma yapıldığı takdirde hiçte öyle olmadığı görülecektir!

Biz de birkaç GIMP aracı kullanarak Manuel'in yaptığına benzer bir rota izleyerek etkileyici bazı etkiler yapabiliriz. Bizde Renk ile Seçim'i kullanarak yüksek Treshhold tüm arkaplanı seçebiliriz( P ve O gibi harflerin içleri de daahil olmak üzere), Daha sonra Select->Shrink ile seçli bölgeyi yazının sınırlarından uzaklaştırabiliriz. Ben küçültme değeri olarak 2 kullandım , çünkü çok fazla uzaklaştırmak istemiyordum . Daha sonra Select->Feather ile seçilen yeri düzgünleştirdim (bunun içinde değer olarak 5'i uygun gördüm). Daha sonra paletten kırmızımsı bir renk ve alet kutusundan da boya kutusunu seçelim . Þekil kutusunun içine tıklayalım ve böylece Seçili olan tüm bölge bu kırmızı renk ile boyanmış olacaktır. Bundan sonra yapmak istediğimiz şey seçili bölgeyi yeniden küçültmek ve düzgünleştirmek. Bunun içinde az önce kullandığımız değerleri kullanacağız. Değerler sizin kişisel seçenekleriniz ve yazı tipinin kalınlığında farklılıklara sebep olacaktır. Ýşelere başlamadan önce geri alma seviyesini artırmakta fayda vardır daha sonra bu işlemleri yaparsınız , sonucu değerlendirrsiniz ve eğer beğenmezseniz geri alma komutunu kullanarak işlemlerin en başına dönebilirsiniz. Geri alma seviyesinin ayarları alet kutusundan Dosya seçeneğine girerek buradan Ayarları seçerek çıkacak olan Ayarlar pneceresinden Ýnterface'i seçerek ayarlanabilir. 

Sonuçta, Edit->Clear'ı kullanarak arkaplandaki fazlalık kırmızı temizlenebilir. Bu sizi yazının etrafındaki yumuşak bir halelenmeyle yalnız bırakacaktır...fakat bir adım sonra. Ne yazık ki , şekil de görebileceğiniz, küçülttüğümüzde , seçilen bölge küçültüldüğünden şekil kutusunun kenarlarından da fazla kırmızılığın alınması gerekmektedir. Umarizki artık bu sınırdakileri temizleyecek kadar bu işi öğrenmişsinizdir!


Daha Çok Bilgi İ|gin:
© 1998 Phil Ross
Bu sanalyörenin bakımı Miguel A Sepulveda tarafından yapılmaktadır..